MBS is an international School for Business and Management Studies

Copyright © 2013-2017 All rights reserved. Studievoorwaarden

Correspondentieadres

Bijlmerdreef 1092

1103 JT Amsterdam Zuidoost

E-mail: mail@sobm.nl

Volg ons op social media

Print
Home Over ons Student Opleidingen Research Training Gallery Events

Bezoekkantoor op afspraak

NoLimit Cultural Business Center

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam Zuidoost

Telefoon 084 0036293


MBO

MBS

Accounting Information Systems IIDe controller vervult een sleutelrol in de definitie, productie en interpretatie van managementinformatie in de organisatie. Dit vakgebied, Accounting Information System (AIS), heeft raakvlakken met een aantal kennisgebieden. De traditionele AO (Administratieve Organisatie) geeft handreikingen om «werkprocessen zodanig in te richten dat een maximale betrouwbaarheid van rapportage en verantwoording mogelijk is.


Vanuit Management Accounting/management control wordt bezien in hoeverre er sprake is van "Control". Control wordt hier geïnterpreteerd als "weten waar je naar toe wilt' (strategieformulering) plus "weten of je je doel gaat bereiken" (procesbeheersing). Het vak informatiekunde besteedt vervolgens aandacht aan de definitie van managementinformatie en de vormgeving van geautomatiseerde gegevensverwerking.


Doelgroep

Een ieder die als controller die directie en management wil ondersteunen bij het besturen en beheersen van de organisatie.

Leerprogramma

Onderwijsvorm, lesplaatsen en tijden

De lessen zijn als e-Learning vorm beschikbaar. De lessen worden met Powerpoint en video ondersteund. Bij de keuze voor e-Learning maakt de deelnemer uitwerkingen van de opgegeven praktijkcasussen die voor correctie naar de studentenadministratie worden gemaild. In de lesplanner staan meer details. Deze onderwijsvormen maken het mogelijk om te leren wanneer het u uitkomt.

Wij kunnen deze cursus ook incompany klassikaal organiseren. Neem daarvoor contact op met de administratie.

Studieduur, studielast en start

Toelatingseis: Hbo diploma of gelijkwaardig zoals AIS van de Associatie.

Niveau diploma: het masterclassdiploma is op master niveau.

Examen: het examen bestaat uit het zelfstandig schrijven van een praktisch management paper over een onderwerp naar eigen keuze dat rechtstreeks verband houdt met deze masterclass. U toont door middel van het gekozen onderwerp aan, de (theoretische) vaardigheden te kunnen vertalen in een zelfstandig opgezet en uitgevoerd rapport dat voldoet aan de eindtermen, zoals beschreven in het MBS examenprogramma.

Vervolgstudie(s) aan de MBS Business School is onder andere:

Kennis, inzicht, vaardigheden en attitude vergroot de kwaliteit van het leven in vele opzichten.

E-learning digitale klas start dagelijks

Incompany opleiden is ook mogelijk


E-learning: € 475,-

Inschrijfgeld: € 50,-

Studieboeken: € 100,-


Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Kosten