Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Privacyverklaring

Mediena Business School Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het gaat over interactie tussen mensen. Communiceren doen we continu. Er gaat geen moment voorbij, of we zijn er mee bezig. Thuis, op het werk, als we boodschappen doen of autorijden. Een mens kan feitelijk niet zonder communicatie. Maar, hoe doe je dat nu efficiënt en doelgericht als je moet communiceren namens een organisatie of naar de medewerkers binnen die organisatie?


Bij communicatie in onze cursussen behandelen wij:
Kenmerk van het contact bij communicatie is de twee- of meerzijdigheid ervan. Bijvoorbeeld, een aanleiding volgt een vraag, een antwoord, er komt een tegenreactie, enzovoort. De reactie kan van een enkele persoon komen, maar ook van het publiek. De communicatie eindigt als de wisselwerking stopt. Zolang er sprake is van (een poging tot) eenrichtingsverkeer dan noemen we het doorgaans informeren.


De meeste boodschappen die worden verstuurd of uitgezonden komen nooit aan. Gegevens veranderen pas in informatie zodra ze zijn geïnterpreteerd.


Een onbegrijpelijk bord bevat weliswaar signalen, maar als die betekenisloos zijn, is er geen sprake van informatieverwerking. Alleen in theorie is het negeren van informatie een communicatie-effect.


Communicatie opleidingen

Communicatie & Management


Ons aanbod aan  communicatie opleidingen