De rol van DPO

De rol van de DPO (FG) is een lastige en nieuwe rol die vooral te maken zal hebben met het implementeren van een nieuwe privacybeleid, de AVG.

Wanneer de wetgeving ingaat, worden sommige van deze functies vervangen door de formele functie van Data Protection Officer (DPO).

Sommige EU lidstaten gaan hun nationale DPO vereisten breder invoeren. De grotere bedrijven die werkzaam zijn in de EU zullen er veelal voor kiezen om hoe dan ook een DPO aan te stellen, zelfs als ze dat formeel niet verplicht zijn. Het is immers het meest praktische en kostenefficiënte middel om te waarborgen dat ze voldoen aan de AVG.

De DPO kan een interne of externe kandidaat zijn en hij of zij is vrij om andere taken uit te voeren mits er geen belangenverstrengeling is en hij/zij de tijd heeft om te voldoen aan zijn/haar verplichtingen als DPO.

De AVG introduceert nieuwe concepten in de regelgeving, zoals het recht op vergetelheid. Zij bevat uitgebreide nieuwe verplichtingen voor de overheid, het bedrijfsleven, stichtingen, verenigingen en verandert de rol van de functionaris gegevensbescherming (FG) in een onderneming ingrijpend.

De rechten voor particulieren zijn aanzienlijk versterkt en de maximale boetes die opgelegd kunnen worden bij niet-naleving van de AVG zijn exponentieel gestegen tot € 20.000.000 of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van een instelling.

Uw Data Protection Officer.

Wat zijn de taken aan de DPO?

Deskundigheid en vaardigheden van de DPO

Wat kan Stichting NIRI u bij AVG van dienst zijn?

Vragen en antwoorden.

Wat kunt u van ons verwachten als uw externe DPO (FG)?

Onze aanpak als uw FG

Wij starten met een AVG quickscan (nulmeting). Na de quickscan van uw organisatie wordt er een capaciteitsprognose in uren per maand vastgesteld die de FG nodig heeft om zijn taken in te vullen. Vervolgens maken wij een plan van aanpak om uw organisatie AVG compliance te krijgen. Naar verwachting zal voor de FG 1-2 dagen per maand voldoende zijn om de taken uit te voeren. Hiervoor sluiten wij een contract met uw organisatie voor de periode van 36 maanden. Deze periode is ervoor bedoeld om de onafhankelijkheid van de FG te waarborgen, een van de eisen in de AVG.

Onze tarieven


Onze opdrachtgevers

Home Over ons AVG DPO (FG) Bizz & Legal

DPO - FG

EU Privacy

Follow us!

NoLimit Cultural Business Center

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam Zuidoost

Stichting NIRI

Van Marwijk Kooystraat 5 (PB123)

1114 AG Amsterdam-Duivendrecht

Tel: 084-0036293

Email: mail

Bezoekkantoor op afspraak

Postadres