Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Privacyverklaring

Mediena Business School Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen

Wat is plagiarisme?

Plagiaat is het overnemen van werk of delen van de inspanning van iemand anders als je eigen paper. Met ‘werk’ is niet alleen bedoelt (letterlijk) teksten overnemen, maar ook minder tastbare zaken zoals ideeën en theorieën die ongeoorloofd gebruikt zijn door de student zonder de credits aan de eigenaar te hebben gegeven. Dit is een vorm van fraude waarbij de ontoereikende bron cruciaal is.

Wanneer plagiaat heeft plaatsgevonden in een scriptie of ander plan (kennis module / masterclass of eindopdracht) door het overnemen zonder bronvermelding, is de kandidaat afgewezen voor het examen.


Plagiarisme zijn onder andere:


Student Ethiek

“Het overnemen van afbeelding, geluids- of testmateriaal van anderen zonder referenties”