MBS is an international School for Business and Management Studies

Copyright © 2013-2017 All rights reserved. Studievoorwaarden

Correspondentieadres

Bijlmerdreef 1092

1103 JT Amsterdam Zuidoost

E-mail: mail@sobm.nl

Volg ons op social media

Print
Home Over ons Student Opleidingen Research Training Gallery Events

Bezoekkantoor op afspraak

NoLimit Cultural Business Center

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam Zuidoost

Telefoon 084 0036293


MBO

MBS

Frequent Asked Questions


Index


1. Inschrijven

Het snelst schrijft u zich in voor een cursus bij MBS Business School (MBS) online via deze website. Ook is het mogelijk om het inschrijfformulier te downloaden en volledige ingevuld en ondertekend naar MBS te versturen of te faxen. Inschrijven kan op ieder moment. Voor workshops kan alleen online ingeschreven worden.

Na ontvangst van uw inschrijving stuurt MBS u een ontvangstbevestiging per e-mail. Een definitieve bevestiging van de cursus ontvangt u ongeveer een tot twee weken voor startdatum van de lessen. Vervolgens kunt u het opgegeven lesmateriaal aanschaffen. Natuurlijk kunt u ons tijdens kantoortijden ook altijd bellen voor informatie.

U mag de studieovereenkomst binnen 7 werkdagen na ondertekening opzeggen zonder iets aan MBS verschuldigd te zijn (conform artikel 7 van de algemene voorwaarden). Als u opzegt dient dit per aangetekende brief te geschieden.

2. Waarom studeren bij MBS?

3. Blended Learning

Dit is een combinatie van zelfstudie en contactonderwijs op locatie in Amsterdam en Den Haag. Het aantal dagdelen staat bij de betreffende cursus aangegeven. In deze bijeenkomsten wordt door de docent de studiestof behandeld en is de mogelijkheid aan de docent vragen te stellen. De deelnemers studeren geheel zelfstandig, waar en wanneer zij willen, aan de hand van het lesprogramma van MBS.

4. E-learning

Dit is volledig zelfstudie zonder contactonderwijs op locatie. De deelnemers studeren geheel zelfstandig, waar en wanneer zij willen, aan de hand van een lesprogramma van Pebble Hills University.

5. Lesmateriaal inzien

Wilt u lesmateriaal inzien, dan bent u op afspraak van harte welkom op onze les locatie in Amsterdam en Den Haag. Ook bent u welkom om te overleggen met een van onze studieadviseurs. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 084 0036293 of een e-mail sturen naar: info@sobm.nl.

MBS rekent alleen studiegeld voor de lessen. De kosten voor het lesmateriaal zitten dus niet bij het studiegeld inbegrepen, dit geldt eveneens voor de externe examens en het arrangement. Het verschuldigde studiegeld staat op onze website bij de cursus van uw keuze.

6. Wie zijn de deelnemers aan de cursussen?

De deelnemers zijn volwassenen die een tweede kans willen maken op de arbeidsmarkt, maar ook ondernemers, leidinggevenden, professionals, bedrijfsadviseurs en medewerkers die carrière willen maken bij een werkgever.

7. Docenten/trainers

MBS selecteert de docenten/trainers zorgvuldig, er wordt een voorselectie gemaakt op basis van hun curriculum vitae waarbij op competenties, genoten opleiding en werkervaring wordt geldt. Daarna volgt telefonisch contact over de werkwijze van MBS. Als het gesprek positief is nodigt MBS de sollicitanten uit voor een nadere kennismaking en het laten geven van een proefles over een onderwerp uit hun vakgebied.

De freelance docenten/trainers worden jaarlijks opgeroepen voor de docentendag, waarbij een kleine groep docenten een presentatie geeft over de laatste actualiteit op hun vakgebied. Ook worden workshops georganiseerd over nieuwe werkvormen en didactische vaardigheden waardoor de docenten/trainers scherp blijven en bij de tijd zijn.

8. Didactische opzet van de les

De lessen en studieboeken zijn gericht op de gestelde eisen van het examen. Uw docent behandelt de theorie op een begrijpelijke manier. De behandelde theorieën worden met praktijkvoorbeelden toegelicht. Tijdens de lessen vertelt uw docent u over de actuele ontwikkelingen in het vakgebied. De opzet van de les is om de deelnemers kennis, inzicht, vaardigheden en attitude bij te brengen. Vragen kunnen door de cursist via de email aan de docent gesteld worden. Deze worden in den regel binnen 5 werkdagen beantwoord. Zodra de laatste les is geweest en de examenperiode begint kunnen geen inhoudelijke vragen meer gesteld worden.

Aan het eind van de cursus ontvangt de deelnemer via het email een digitaal evaluatieformulier. Aan de hand van deze evaluatie over de lesmethode van de docent en de locatie kan MBS samen met de betreffende docent werken aan kwaliteitsverbetering.

9. Huiswerk en opdrachten

Het doel van huiswerk en opdrachten is om u praktische vaardigheden te laten opdoen. Het is afhankelijk van uw achtergrond en ervaring hoeveel tijd u nodig heeft voor het leren van de theorieën en het uitwerken van vraagstukken.

10. Examens, diploma en certificaat

Het afleggen van een examen is nimmer verplicht, maar we raden het u wel aan, want dan heeft u een (vak)diploma op zak. (Online) examen doet u bij externe instellingen zoals de Nederlandse Associatie voor Examinering, IIA en ICASA. Dit staat borg voor kwaliteit wat goed is voor uw curriculum vitae en meer kansen op de arbeidsmarkt.

11. Studiegeld en BTW

De vermelde studiegelden op onze website zijn BTW vrij. Bedrijven kunnen de kosten van een training of cursus integraal als zakelijke kosten opvoeren. Voor particulieren geldt fiscaal een maximale aftrek met een drempelbedrag. Ook kostenposten zoals begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. Informeer bij de belastingdienst.

12. Korting voor (oud)deelnemers

Hebt u al een cursus gevolgd bij MBS Business School dan ontvangt u, bij de start van een nieuwe cursus binnen een jaar, een korting van 10% op het studiegeld. Dit geldt niet voor het lesmateriaal. Indien u als oud-deelnemer van een cursus aan de MBS Business School binnen een jaar samen met uw collega of relatie aanmeldt voor een cursus, dan krijgt uw collega of relatie een introductiekorting van 10% op het studiegeld. Dit geldt niet voor het lesmateriaal.

13. Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen geldt onze algemene studievoorwaarden. Deze kunt u hier lezen en uitprinten.

14. Klachtenprocedure en geschillenregeling

MBS Business School heeft een klachtenprocedure. Deze geldt als feedback voor verbetering van de kwaliteit van het aanbod en studiebegeleiding. De klachtenprocedure kunt u hier lezen en uitprinten.

15. Privacy

MBS Business School heeft persoonsgegevens van de deelnemers nodig voor haar administratie, maar u hebt ook recht op privacy en bescherming van uw gegevens. Daarom zijn wij verplicht uw persoonsgegevens goed te beschermen. Ook mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een goede reden is. Persoonsgegevens geven directe of indirecte informatie over een deelnemer aan onze programma’s. Deze deelnemer moet daarbij wel te identificeren zijn. Dit is geregeld in CBP Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens.

Visie: MBS Business School (MBS) inspireert studenten en zorgt voor een betere wereld door middel van onderzoek en onderwijs over business en management.

Missie: MBS bouwt aan een levendige en ondersteunende gemeenschap van wetenschappers door sterke uitbreiding van de mogelijkheden om verbinding te maken en ideeën te onderzoeken. Zinvolle ontwikkelingsmogelijkheden voor een uitstekende prestatie!