Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Algemene voorwaarden MLS

Mediena Business School & Legal services Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen Legal Services

Doelgroepen

Information Security Officer, beveiligingsfunctionaris waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen), beveiligingsbeheerder, controller, adviseur I&A, informatiemanager, beleidsadviseur en privacy officer.

Leerprogramma


Onderwijsvorm, lesplaatsen en tijden

De lessen zijn distance earning en klassikaal vorm beschikbaar. De lessen worden met Powerpoint en video ondersteund. Bij de keuze voor distance earning maakt de deelnemer uitwerkingen van de opgegeven praktijkcasussen die voor correctie naar de studentenadministratie worden gemaild. In de lesplanner staan meer details. Distance learning maakt het mogelijk om te leren waar en wanneer het u uitkomt. Wij kunnen deze cursus ook incompany klassikaal organiseren. Neem daarvoor contact op met de administratie.


Studieduur, studielast en start


Toelatingseis: Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Het is wel belangrijk dat u de Nederlandse taal goed begrijpt, spreekt en schrijft. Geadviseerd is Nemas Basiskennis Management diploma.


Niveau diploma: post-HBO


Examen: het examen voor het California University fec equivalentie diploma wordt afgelegd aan de MBS en bestaat uit het zelfstandig schrijven van een praktisch management paper over een onderwerp naar eigen keuze dat rechtstreeks verband houdt met deze opleiding. U toont door middel van het gekozen onderwerp aan, de (theoretische) vaardigheden te kunnen vertalen in een zelfstandig opgezet en uitgevoerd rapport dat voldoet aan de eindtermen zoals beschreven in het MBS examenprogramma. Als u geslaagd bent wordt u door California University fce een gelijkwaardig diploma Associate of Science Chief Information Security Officer uitgereikt.


Vervolgstudie(s) aan de MBS Business School is onder voorwaarde:


Data Protection Officer (DPO) Privacy

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht alle overheidsinstellingen en bedrijven die zich toeleggen op extra privacygevoelige activiteiten om op uiterlijk 25 mei 2018 een Data Protection Officer (DPO) aan te wijzen. Wie geen DPO in huis heeft kan een externe inhuren die uw organisatie onder de AVG loep kan houden en u assurance geven.

Direct inschrijven

Distance-learning: € 975,-

Klassikaal in Amsterdam: € 1.475,-

Inschrijfgeld: € 100,-

Studieboeken: € 100,-

Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Kosten

Schriftelijk aanmelden voor een opleiding? Download hier het formulier.