Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Privacyverklaring

Mediena Business School Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen

Wat kost een advocaat?

De kosten van een advocaat zijn aanzienlijk hoog. Gemiddeld liggen de kosten van een advocaat tussen de € 185 en

€ 300 euro per uur. Hier bovenop komen dan ook nog de kantoorkosten.


Waarom zou u niet een juridisch adviseur inschakelen als u niet per se een advocaat nodig hebt?

MBS Legal Services biedt juridisch bijstand aan tegen een laag tarief van 75,- excl. 21% btw.

Als bedrijfsjuridisch adviseur mogen wij in voorkomende gevallen voor een cliënt in rechte optreden als gemachtigde. Als bedrijfsjuridisch adviseur kunnen wij bij de rechtbank (kamer voor kantonzaken) procederen in alle zaken op het gebied van het arbeidsrecht, huur, huurkoop en koop op afbetaling en het incasseren van vorderingen tot € 25.000,-.

In die bedoening fungeert de MBS Legal Services bedrijfsjuridisch adviseur als een aantrekkelijk alternatief voor de advocaat, aangezien de tarieven van de laatste vaak hoger liggen.

Vindt de procedure bij de rechtbank (sector civiel), het Gerechtshof (hoger beroep) of Hoge Raad (cassatie) plaats, dan dient wel een advocaat te worden ingeschakeld.


Een juridisch adviseur is een jurist, die, al dan niet als zelfstandig ondernemer, opdrachten aanneemt van bedrijven en particulieren op specialistisch gebied.


Juridisch adviseur is geen beschermd beroep, maar een juridisch adviseur heeft veelal een opleiding Nederlands recht voltooid en ervaring op specialistisch gebied, en zij adviseren met name MKB ondernemingen. Zij richten zich vooral op een duurrelatie met hun cliënten.


Juridische adviseurs zijn over het algemeen specialist op een bepaald rechtsgebied. Zij werken veelal op bepaalde afgekaderde rechtsgebieden, zoals het ondernemingsrecht, de ruimtelijke ordening of het financieel recht.


Verschil met de advocaat is dat de juridisch adviseur zich toelegt op specialistische advisering. Waar de advocaat gespecialiseerd is op het gebied van het procesrecht, is de juridisch adviseur inhoudelijk gespecialiseerd.


Steeds meer gaan geluiden op om de juridisch adviseur toe te staan om namens cliënten in rechte op te treden, juist vanwege het feit dat zij specialisten zijn op hun rechtsgebied. De Nederlandse Orde van Advocaten lijkt dat evenwel niet te willen toestaan en houdt daartoe strekkende wetgeving tegen. In die zin wordt ook wel gesproken over "advocatenmonopolie" of "procesmonopolie".


In 2011 werd de wet op dit punt aangepast: een advocaat is nu pas nodig bij 'grote' rechtszaken ter waarde van

€ 25.000 euro of meer. Hiermee kunnen ook niet-advocaten procederen namens een klant, zolang zij onder deze grens blijven.


Steeds meer juristen kiezen ervoor om gespecialiseerd jurist te zijn in plaats van (algemeen) advocaat. Dat houdt mede verband met het feit dat het recht alszodanig steeds meer specialistische kennis vergt van de jurist.


Algemene (advocaten)praktijken blijken aan de vraag om specialistische kennis niet te kunnen voldoen. Naast de vanouds bestaande advocatuur is daarom een juristenprofessie ontstaan die wel aan de specialistische vraag voldoet.


Tarieven

Wij werken met vast tarief en uurtarief.


Eerste adviesgesprek

Voor het eerste adviesgesprek rekenen wij een gereduceerd tarief van € 50,- (exclusief btw) welk bedrag voor of na het adviesgesprek door u wordt voldaan. Dit is een gesprek van maximaal 30 minuten waarin wij uw zaak bespreken en u van het nodige advies voorzien.


Indien u ons kantoor na het eerste adviesgesprek inschakelt om u bij te staan in uw zaak wordt dit bedrag verrekend met het door u te betalen tarief.


Talen die wij onder andere spreken

Nederlands, Engels, Surinaams, Urdu, Duits.Mediena Legal Services

Arbeidszaken


Aansprakelijkheid


Bestuursrecht


Huur- en woning


Incasso


Islamitisch recht


Legal Audit


Ondernemingsrecht


Privacy Audit (AVG-proof - Data Protection Officer)


Sociale Zekerheidsrecht


Verbintenissenrecht


Stichting en vereniging

Ons aanbod aan  juridische diensten

Direct zaak aanmelden

Wij werken op afspraak

NoLimit Cultural Business Center

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam Zuidoost

Telefoon 084 0036293

Algemene voorwaarden MLS

Incasso-overeenkomst MLS