Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Algemene voorwaarden MLS

Mediena Business School & Legal services Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen Legal Services

MBS Legal Services kan zijn diensten verlenen tegen een vergoeding, die de schuldeiser verhaalt op de schuldenaar, waarbij het MBS Legal Services naast de hoofdsom ook deze vergoeding probeert te incasseren. Kan de debiteur de vordering niet voldoen dan zoeken wij daarvoor een oplossing door middel van een betaalafspraak of betalingsregeling. Er wordt dus niet direct zwaar ingegrepen als dat niet direct nodig is. Consequent zijn in de aanpak geldt voor ons, “afspraak is afspraak”, deze afspraak monitoren wij geregeld op nakoming, nemen direct actie bij niet nakoming van de afspraken, dit zijn de uitgangspunten die bijdragen aan een correcte behandeling van het incasso dossier. Schuldeisers kunnen ofwel incidenteel gebruikmaken, ofwel zich "abonneren" op de diensten van een MBS Legal Services.


MBS Legal Services probeert zo snel mogelijk in contact te komen met uw debiteur. We laten hierbij geen middel onbenut. Daarnaast proberen onze medewerkers uw debiteur ook voortdurend via telefonisch, email of schriftelijk te benaderen om zodoende de reden van wanbetaling te achterhalen.


Waarom no cure no pay?

Uw administrateur of boekhouder vervult een spilfunctie bij het debiteurenbeheer. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor de incasso van vorderingen, maar is meestal ook betrokken bij het formuleren van het beleid ten aanzien van betalingskortingen, het verstrekken van leverancierskrediet, de bepaling van kredietlimieten en dergelijke. Ook dient hij procedures op te stellen die een adequaat debiteurenbeheer waarborgen. U kent het beslist en het is erg vervelend; debiteuren die hun facturen niet betalen. Als dit te lang aansleept dan kunt u kiezen om MBS Legal Services in te schakelen dat de schuld zal terugvorderen. Veel incassobureau’s werken volgens het principe van no cure no pay, MBS Legal Services ook; dit betekent dat u geen incassokosten hoeft te betalen als MBS Legal Services er niet in slaagt het probleem op te lossen. Wat u wel betaalt, zijn dossierkosten als het terugvorderen niet lukt, bijvoorbeeld doordat het bedrijf in kwestie failliet is.


Waarvoor kunt u MBS Legal Services  onder andere voor inschakelen?


Legal Services: incasso

Direct zaak aanmelden

No Cure No Pay principe