Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Algemene voorwaarden MLS

Mediena Business School & Legal services Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen Legal Services

Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.


Als de koper of verkoper zijn afspraken niet nakomt, kunt u het volgende stappenplan volgen.


  1. Ga eerst praten
    Probeer er eerst samen met de (ver)koper uit te komen. Doet u dit mondeling, bevestig dan dezelfde dag schriftelijk wat u heeft besproken.

  2. Stel de (ver)koper in gebreke
    Kmt u er samen niet uit of komt de (ver)koper zijn afspraken niet na? Dan kunt u hem in gebreke stellen. Hiermee geeft u iemand de kans binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, neem dan eerst contact op met uw verzekeraar. Als u een ingebrekestelling verstuurt, doe dat dan per aangetekende brief.


Hebt u liever dat MBS Legal Services als een onafhankelijke instantie uw zaak behartigd, meld dan direct uw zaak bij ons.


Waarvoor kunt u MBS Legal Services  onder andere voor inschakelen?
Legal Services: verbintenissenrecht

Direct zaak aanmelden