Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Privacyverklaring

Mediena Business School Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen

Doelgroep:


Leerprogramma


Module Algemene Managementkennis: Strategie, beleid, opzet organisatiestructuur

U leert over organisatie, plaatsbepaling van organisaties, ondernemingsvormen, management, besluitvorming, doelstellingen van organisaties, planning & control, functievorming, organigram, organisatieontwikkeling, leidinggeven, theorieën over leidinggeven)


Module Middle Management & Bedrijfsvoering: communicatie, personeel, financiën en marketing. U leert over communicatiebeleid, het communicatieproces, vormen van communicatie, communicatie in organisaties, personeelsmanagement, personeel in dienst, personeel en wetgeving, het financiële proces, kosten, marketingmanagement, marktonderzoek, kwaliteitszorg, productie, logistiek-management, informatie en het management informatie systeem)


Onderwijsvorm, lesplaatsen en tijden

De lessen zijn als e-Learning en klassikaal vorm beschikbaar. De lessen worden met Powerpoint en video ondersteund. Bij de keuze voor e-Learning maakt de deelnemer uitwerkingen van de opgegeven praktijkcasussen die voor correctie naar de studentenadministratie worden gemaild. In de lesplanner staan meer details. Deze onderwijsvormen maken het mogelijk om te leren wanneer het u uitkomt. De klassikaal opleiding is op de donderdagavond in Amsterdam Zuidoost. Lestijden zijn van 18:00 - 21:00 uur. Wij kunnen deze cursus ook in company klassikaal organiseren. Neem daarvoor contact op met de administratie.


Studieduur, studielast en start


Toelatingseis: er is geen specifieke vooropleiding vereist. Advies is het Nemas Basiskennis Management of gelijkwaardig professional diploma.


Niveau diploma: het diploma Nemas® Middle Management heeft het niveau HBO Associate Degree.


Examen: het examen wordt afgelegd bij de Associatie voor Examinering. Het diploma is opgebouwd uit twee certificaten. Met het certificaat Algemene Managementkennis beschikt u over kennis van de organisatorische beginselen en hebt u tevens geleerd hoe u deze kennis in de praktijk brengt. Het certificaat Middle Management en Bedrijfsvoering richt zich op hetzelfde management-niveau, maar gaat dieper in op de specialistische kennisgebieden zoals personeel, communicatie, marketing en financiën. Meer informatie staat op de website van de Associatie.


Vervolgstudie(s) aan de MBS Business School is onder andere:


Nemas Middle Management

Middenkaderpersoneel, (aspirant) zelfstandige ondernemers en bestuurders kunnen/krijgen dagelijks te maken met de vele facetten van de managementpraktijk. Centraal hierbij staat het leidinggeven aan medewerkers binnen min of meer complexe organisaties. Met ‘middle management’ duiden we de beroepsgroep aan die namens de bedrijfstop zorgt voor sturing binnen de organisatie.

E-learning: € 350,-

Klassikaal € 950,- (betalen in 4 termijnen kan: 4 x € 261,-)


Inschrijfgeld: € 50,-

Studieboeken: € 100,-

Examen: raadpleeg de Associatie.

Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Kosten

Schriftelijk aanmelden voor een opleiding? Download hier het formulier.

Online inschrijven