Copyright © 2018 all rights reserved and powered by MBS. Studievoorwaarden | Privacyverklaring

Mediena Business School Business management opleidingen Volg ons:

Zoek een opleiding, cursus of dienst.

Home

Telefoon 084 0036293

Home Over MBS Opleidingen

Doelgroepen zijn studenten en promovendi


Een thesis of proefschrift is een document dat is ingediend ter ondersteuning van een kandidatuur voor een academische graad of beroepskwalificatie waarin het onderzoek en de bevindingen van de auteur worden gepresenteerd. In sommige contexten wordt het woord 'proefschrift' of een verwante ook gebruikt voor een deel van een bachelor- of masteropleiding, terwijl 'dissertatie' gewoonlijk wordt toegepast op een doctoraat, terwijl in andere contexten het omgekeerde waar is. De term afstudeerscriptie wordt soms gebruikt om te verwijzen naar zowel masterscripties als proefschriften.


De vereiste complexiteit of kwaliteit van onderzoek van een thesis of proefschrift kan per land, universiteit of programma variëren, en de vereiste minimale studietijd kan dus aanzienlijk variëren in duur.


Het woord 'proefschrift' kan soms worden gebruikt om een verhandeling te beschrijven zonder verband met het behalen van een academische graad. De term 'thesis' wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de algemene claim van een essay of vergelijkbaar werk.


Wat kunt u van ons verwachten?


Via de stichting NIRI, een instelling zonder winstoogmerk en geregistreerd als wetenschappelijk instituut bij de Kamer van Koophandel, helpen wij vooral minderheden met hun onderzoek. Deze ondersteuning geven wij in zowel Nederland als in het buitenland.


Wij helpen studenten en promovendi om te slagen door middel van professioneel privéonderwijs, mentorschap voor onderwijsadvies en loopbaan. Onze professionals kunnen uw begrip en vaardigheid verbeteren, uw zelfvertrouwen vergroten, uw leerproces versnellen en verbeteren. Maar alles hangt uiteraard af van uw eigen inspanningen.

Wat doen wij niet?


Wij schrijven geen thesis en proefschrift voor studenten en promovendi. Wij reageren en adviseren over inhoud, stijl en structuur. MBS probeert er altijd voor te zorgen dat onze docenten/trainer de strengste academische normen naleven.


Master en doctoraat supervisor

Wij zijn supervisor, coach en trainers  voor studenten en promovendi die aan een Nederlandse of buitenlandse universitaire instelling studeren.

Neem contact met ons op over ons tarief.

Kosten